Misiune, Viziune, Strategie 2018-06-27T07:45:17+00:00

Misiune, Viziune, Strategie

Misiune

Misiunea ABSL este să sprijine dialogul şi colaborarea în cadrul Industriei Serviciilor pentru Afaceri, să coopereze cu autorităţile şi cu alte organizaţii interesate de sector, să promoveze piaţa de outsourcing din România investitorilor.

ABSL Romania

Câteva dintre realizările ABSL

 • Aproape 2000 de participanți, 90 de speakeri, 60 de jurnaliști și 8 reprezentanți din partea autorităţilor publice centrale în cadrul celor 5 ediții ale Conferinței Anuale organizată de ABSL
 • Peste 350 de articole apărute în presă, prin care este promovat Sectorul Serviciilor pentru Afaceri
 • Un program de Master în Servicii pentru Afaceri organizat în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti, cu sprijinul a 14 membri
 • 5 Rapoarte Anuale ale Industriei şi un Studiu Salarial
ABSL Gala Awards 2016

Viziune

Viziunea ABSL România este să transforme Sectorul Serviciilor pentru Afaceri într-un motor al creșterii economice a României.

Obiectivul ABSL România este să sprijine dezvoltarea pe termen lung și creşterea dinamică a sectorului serviciilor pentru afaceri și să sporească atractivitatea investițională a României în domeniul serviciilor externalizate și a proiectelor off-shore. Scopul asociaţiei este să îmbunătățească dialogul și colaborarea în cadrul industriei, prin facilitarea schimbului de informaţii și bune practici între jucătorii din sector.

Prioritățile și activitățile ABSL

Îmbunătățirea dialogului și a colaborării în cadrul industriei

 • Facilitarea schimbului de informații
 • Realizarea de cercetări şi studii de piață
 • Definirea priorităților sectorului pentru sprijini creșterea acestuia pe termen lung
 • Reprezentarea industriei în relaţie cu stakeholderii

Colaborarea cu autoritățile și implicarea în proiecte educaţionale

 • Realizarea cadrului de colaborare cu autorităţile
 • Evaluarea schimbărilor legislative
 • Implicarea în proiecte de adaptare a curriculei educaționale la cerințele mediului de afaceri
 • Creșterea nivelul de implicare în comunitățile locale

Promovarea industriei

 • Creșterea nivelului de înțelegere la nivelul publicului larg a sectorului și a impactului pe care acesta îl are în economia românească
 • Promovarea oportunităţilor profesionale pe care sectorul serviciilor de afaceri le oferă
 • Colaborare pro-activă cu media/ jurnaliștii
 • Participarea la evenimente

Strategia ABSL se realizează prin